Alla vill väl veta mer
(och det är ett väldigt kul jobb)

     


I arbetet som journalist/informatör inom medier, för en organisation eller ett företag, vill jag förmedla kunskap om och öka intresset för samhället och för det ämne som är aktuellt.

Det jag skriver ska föra framåt och vara förankrat i verkligheten. Redigering och layout ska underlätta för budskapet att nå fram.