På SJ AB som redaktör & informatör 1986-2004      


Arbete med information om järnväg, gods- och persontransporter, städ-, fastighets- och verkstadsarbete.

1986-95 Startat och producerat en personaltidning för SJs 7000 medarbetare i Västsverige. Upphandling av tryck, budget och planering, text, foto, layout.
Vikarierat som informationschef i Västsverige. Ordnat pressmöten, skrivit pressmeddelanden och haft pressjour.

1995-2001 Medarbetat som reporter och fotograf i SJs centrala personaltidning SJ Nytt, ett självständigt arbete som byggt på egna initiativ med resor och kontakter i hela landet och i Europa. Förberett byte av tryckeri. Pressjour och mediekontakter. Utveckling av intranät.

2001-2004 Medarbetat som självgående reporter för SJ ABs personaltidning samt intranät.