Inskolad i yrkeslivet:

     


1971-1972 Journalistutbildning 80p, Journalisthögskolan i Göteborg, informatörsinriktning.

1966-68 Kammarskrivarexamen, Generaltullstyrelsen, Stockholm.

1966 Studentexamen, reallinjens biologiska gren , Burgårdens gymnasium, Göteborg.

 

Språkkunskaper
Mycket goda i engelska, goda i tyska och baskunskap i franska.

IT-kunskaper
Mac/PC. InDesign, Pagemaker, Quark Xpress, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Officepaketet.

Kurser