Mitt jobb bygger broar      


Erfaren mediekompetens till förfogande. Skriver. Redigerar. Tryck och webb.

Bred erfarenhet av arbetet inom dagspress. Kunskap om produktion av interna och externa publikationer och tidningar, utveckling och uppdatering av intranät, planering av informationsinsatser samt presskontakter.

Har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer, är en god observatör och skribent med förmåga att snabbt sätta mig in i ett nytt ämne, fånga och gestalta det väsentliga. Har god känsla för bild och form och mångårig erfarenhet av foto, layout och redigering.

Lojal och pålitlig, snabb och effektiv, arbetar bra självständigt och i team.

Försöker lära mig mer.