Journalist och informatör. Skriver, redigerar. Jobbat i dags- och företagspress.